Pravni savjeti

Mira Bogić

MIRA BOGIĆ, rođena Marinović

 

man_in_cafe.jpg

Najveći dio mog života vezan je za Podgoricu gdje sam odrasla, završila osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet.

 

Kao dijete prosvjetnih radnika, od ranog djetinjstva sam shvatila značaj knjige i obrazovanja. Zato sam se uvijek trudila da sebe izgrađujem u tom smislu.

Svoj radni vijek započela sam u Industriju gradjevinskog materijala “Račica” u Tivtu gdje sam obavljala pravne, kadrovske i opšte poslove, te bila Sekretar radne organizacije.

Nakon toga, imenovana  sam za šefa Službe pravne pomoći u Podgorici, čija je osnovna djelatnost bila pružanje pravne pomoći gradjanima davanjem savjeta, pisanjem raznih podnesaka i zastupanjem pred sudovima.

Bila sam jedan od prvih notara u savremenoj Crnoj Gori koje poslove sam vršila do penzionisanja. Kao notar, opravdala sam povjerenje ukazano  mi imenovanjem trudeći se da uvijek  odaberem najbolje rješenje u cilju zaštite interesa stranaka.

Iskustvo koje sam stekla radeći u privredi i pravosuđu, a zatim kao notar, daje mi za pravo da Vam ponudim kvalitetnu uslugu pružanja pravne pomoći i zaštite, na obostrano zadovoljstvo.  

Uživam u radu sa ljudim i srećna sam kada nekom mogu da budem podrška i pomoć. Ovaj posao mi je omogućio da svoje znanje i iskustvo podijelim sa drugima što predstavlja podstrek za sve bolji rad.

 

Copyright © Bogić - Pravni savjeti

Dalmatinska br. 12, +382 (0)20 510 590, +382 (0)68 000 212